Nawigacja

STATUT PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY SKO PLAN LEKCJI KONCEPCJA PRACY SZKOŁY UBEZPIECZENIE Rekrutacja do szkoły i oddziałów przedszkolnych Regulamin Szczęśliwego Numerka ZAPYTANIA OFERTOWE Stypendia Procedura przeprowadzania egzaminów poprawkowych

Dokumentacja

SKO

Regulamin funkcjonowania
Szkolnej Kasy Oszczędności
przy
Szkole Podstawowej w Perłach

 

1.      1.Szkoła umożliwia uczniom oszczędzanie w ramach rachunku SKO dla ucznia
w PKO BP SA.

2.      2. Dyrektor wyznacza opiekunów SKO.

3.      3. Do zadań opiekuna SKO należy:

·        - udostępnianie zainteresowanym rodzicom / prawnym opiekunom informacji o zasadach funkcjonowania SKO przy Szkole Podstawowej ,

·        - podpisywanie oświadczeń o przynależności ucznia do Szkoły Podstawowej

·        - dystrybucja materiałów reklamowych oraz nagród

·        - wpłaty na Konto Ucznia i wypłaty z Konta Ucznia.

4.      4. Wpłat i wypłat na Konto Ucznia może również dokonywać rodzic / prawny opiekun.

5.      5. Operacje dokonywane u opiekunów SKO dotyczące limitów wpłat i wypłat, wynikają z komunikatu NR 008/2012 z dnia 26 marca 2012 r.

  a) minimalna kwota wpłaty gotówkowej wnoszonej u opiekuna SKO przez uczniów będących członkami Szkolnej Kasy Oszczędności na konto dla Ucznia wynosi 1 PLN

b)     b) maksymalna kwota wpłaty gotówkowej wnoszonej u opiekuna SKO przez uczniów będących członkami Szkolnej Kasy Oszczędności na konto dla Ucznia wynosi 50 PLN

c)     c)maksymalna kwota wypłaty gotówkowej realizowanej u opiekuna SKO przez uczniów będących członkami Szkolnej Kasy Oszczędności na konto dla Ucznia wynosi 50 PLN

     6. Środki pieniężne wpłacone u opiekuna będą przesyłane z Konta Szkoły na Konto Ucznia raz w tygodniu.

7.     7. Inne procedury z udziałem rodziców / prawnych opiekunów oraz dziecka, określone Regulaminem Rachunku SKO Konto dla Ucznia, odbywają się w PKO Banku Polskiego SA.

 

Dokumenty do pobrania:

Ogolne_warunki_prowadz_SKO.pdf

REGULAMIN.docx

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa w Perłach
    11-600 Węgorzewo
    Perły 33
  • (87) 437 80 93

Galeria zdjęć